Štampani beton - logo

MV ŠTAMPANI BETON
Novi Sad: 064/577-96-59
Beograd: 060/577 96 50

Način izrade

Pre samog početka radova na uređenju dvorišta nisu potrebni dodatni pripremni radovi poput iskopavanja zemlje, ojačavanja podloge, sušenja zemljišta. Moguće ga je izraditi direktno na starom betonu, starom asfaltu ili drugoj postojećoj tvrdoj podlozi.

Štampani beton se izrađuje tako što se izlivaju betonske ploče od kvalitetnog betona MB 30,  sa dodatom  armaturnom mrežom i polipropilenskim vlaknima.

Obrada betona se vrši specijalnim ručnim alatima i specijalnim bojama, učvršćivačima, kalupima, a na kraju i zaštitnim premazom.
Tako  dobijamo čvrstu  dekorativnu podlogu u boji koja  je vodonepropusna, a pritom imamo osećaj prirodnog.

Način izrade štampanog betona

Pravljenje betona
Pravljenje betona

Spravljanje betonske mešavine

Šalovanje
Šalovanje

Priprema prostora za izlivanje betona

Armiranje
Armiranje

Dodavanje čelične armature će povećati snagu betona i sprečiti pucanje betona

Izvlačenje betona
Izvlačenje betona

Ravnanje betonirane površine

Bacanje boje
Bacanje boje

Prosipanje praha na gornji sloj mokrog betona

Bacanje talka
Bacanje talka

Nanošenje učvršćivača boje na površinu mokrog betona

Gletovanje
Gletovanje

Završno gletovanje i ujednačavanje nijanse

Štampanje betona
Štampanje betona

Utiskivanje gumenih kalupa i formiranje željene teksture betona

Pranje talka
Pranje talka

 

MV Štampani beton

Rade Končara 14, 21131 Petrovaradin, Vojvodina, RS
Vlasnik: Mića Vlaisavljević

Telefoni

Novi Sad
064/577 96 59
Beograd
060/577 96 50