TEHNIČKE KARATERISTIKE
DEKORATIVNOG ŠTAMPANOG BETONA

Portfolio 3

DEKORATIVNI ŠTAMPANI BETON

Dekorativni štampani beton nam omogućuje da se ispoštuju standardi vezani za očuvanje životne sredine sa jedne strane, i stalnu ljudsku strast ka lepom, ali prirodnom sa druge strane.

ŠTAMPANI ZID

Štampani zid je vertikalna betonska obloga za zidove, koja je trajna, fleskibilna i otpornija od običnog kamena. Štampani zid se odlično vezuje za sve površine i odlično štiti i unutrašnje i spoljašnje zidove.  Štampani zid je dugotrajan, otporan na sve vremenske prilike, UV zračenja, prašinu i vodu. Zahvaljujući velikom izboru tekstura i boja, štampani zidovi  mogu se uklopiti u sve arhitektonske celine.

Tehničke karakteristike dekorativnog štampanog betona - Štampani zid

KARAKTERISTIKE ŠTAMPANOG BETONA – KVALITET I TRAJNOST

Postojanost forme

Štampani dekorativni beton se izrađuje od armiranog betona koji se dodatno ojačava polipropilenskim vlaknima i učvršćivačima u boji. Zbog kvaliteta strukturnih komponenti štampani dekorativni beton se ponaša kao jedinstvena celina – što znači: ne može doći do pucanja između fugni zbog preopterećenja, rastinje ne može da izbije na površinu, nisu moguća bilo kakva ni izdignuća ni ulegnuća. Ostaje nepromenjen i pod teretom kamiona preko 40 T.

Postojanost boja

Učvršćivači i odlepljivači u boji koji se koriste prilikom izrade štampanog dekorativnog betona napravljeni su kombinovanjem prirodnih oksida metala i neorganskih sastojaka u strogo određenim razmerama. Zahvaljujući ovom tehnološkom novitetu i specijalnoj recepturi, nijanse i boje štampanog dekorativnog betona ostaju nepromenjene.

Čvrstina

Štampani dekorativni beton ima stepen tvrdoće 4 po Mah skali mereno od strane stručnih timova. Beton MB-30 ima stepen tvrdoće I, dijamant 10, kvarc 7. Nije preostalo mnogo materijala koji bi mogli da oštete štampani dekorativni beton. Ovo je jedan od razloga zbog koga je štampani dekorativni beton dugovečniji u odnosu na druge tehnologije.

Neklizavost

Štampani dekorativni beton ima nizak koeficijent trenja zbog svoje čvrstine, što omogućava da ostane neklizav tokom vremena. Garantuje se sigurnost i do nagiba od 17%.

Pripremni radovi

Prilikom izrade štampanog dekorativnog betona nisu potrebni dodatni pripremni radovi poput iskopavanja zemlje, ojačavanja podloge u nekoliko slojeva, sušenja zemljišta. Štampani dekorativni beton može se izrađivati direktno na starom betonu, starom asfaltu ili bilo kojoj postojećoj tvrdoj podlozi.

Brzina izrade

Štampani dekorativni beton se izrađuje deset puta brže od ostalih vrsta podnih sistema, tako da se radovi završavaju u rekordnom roku. Ova činjenica je neosporno važna ukoliko je reč o izgradnji u centralnim gradskim zonama ili glavnim saobraćajnicama, jer se smanjuju saobraćajni problem.

PRIRODNOST I ZAŠTITA

Ovo je nezamenljiva tehnologija u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama postoji 435.000 kompanija koje se bave izradom štampanog dekorativnog betona.

Budući da se poštuju striktna pravila vezana za zaštitu životne sredine, u Sjedinjenim Američkim Državama i Zemljama Evropske Unije strogo se kontroliše upotreba prirodnih resursa. Imitirajući prirodu štampani dekorativni beton je omogućio da se ispoštuju normativi vezani za očuvanje životne sredine sa jedne strane i večnu ljudsku težnju ka lepom i prirodnom sa druge strane. Štampani dekorativni beton je pomerio granice. Čuvajući prirodu u isto vreme ostaje u njenim kvalitativnim okvirima. 

 

Karakteristike štampanog betona (video)