U nastavku smo pripremili nekoliko fotografija naših završenih projekata izrade štampanog betona u 2021. godini.