Subotica, izrada štampanog betona u dvorištu privatne stambene kuće 2020. godine.