Novi Sad, stambena kuća, izrada kolskog prilaza i niskog stepeništa od štampanog betona.