PROJEKAT 22 - Štampani beton, Novi Sad 2020.

Godina: 2020.

Lokacija: Novi Sad


Izrada štampanog betona u dvorištu stambene kuće u Novom Sadu