PROJEKAT 1

Izrada štampanog betona u Petrovaradinu 2008.

Godina: 2008. 

Lokacija: Petrovaradin 

Naručilac: Fizičko lice

Površina: 32 m2