PROJEKAT 12 - Štampani beton, Novi Sad 2019.

Godina: 2019.

Lokacija: Novi Sad


Izrada štampanog betona oko bazena