PROJEKAT 3

Godina: 2010.

Lokacija: Sremski Karlovci

Naručilac: Fizičko lice 

Površina: 60 m2