PROJEKAT 23 - izrada štampanog betona u Novom Sadu 2020. godine

Godina: 2020.

Lokacija: Novi Sad


Izrada štampanog betona u Novom Sadu, jul 2020.