PROJEKAT 4

Godina: 2010.

Lokacija: Petrovaradin

Naručilac: Fizičko lice 

Površina: 80 m2