PROJEKAT 2

Godina: 2011.

Lokacija: Petrovaradin 

Naručilac: Fizičko lice 

Površina: 60 m2