PROJEKAT 5

Godina: 2011.

Lokacija: Beograd

Naručilac: Fizičko lice 

Površina: 40 m2