SADRŽAJ

Foto - kompletan proces izrade štampanog betona sa opisom svake faze izrade (9 fotografija)

PRIPREMNI RADOVI

Pre samog početka radova na uređenju dvorišta nisu potrebni dodatni pripremni radovi poput iskopavanja zemlje, ojačavanja podloge, sušenja zemljišta. Moguće ga je izraditi direktno na starom betonu, starom asfaltu ili drugoj postojećoj tvrdoj podlozi.

IZLIVANJE BETONA

Štampani beton se izrađuje tako što se izlivaju betonske ploče od kvalitetnog betona MB 30,  sa dodatom  armaturnom mrežom i polipropilenskim vlaknima.

OBRADA BETONA

Obrada betona se vrši specijalnim ručnim alatima i specijalnim bojama, učvršćivačima, kalupima, a na kraju i zaštitnim premazom.
Tako  dobijamo čvrstu  dekorativnu podlogu u boji koja  je vodonepropusna, a pritom imamo osećaj prirodnog.

Video - kompletan proces izrade štampanog betona (engleski)

U nastavku možete pogledati video na kojem je prikazan kompletan proces od uklanjanja stare betonske košuljice, preko pripreme terna do izrade štampanog betona. Film je na engleskom, ali možete uključiti automatski prevod na srpski.  Trajanje: 26 minuta.

Podelite ovu priču sa prijateljima