Godina: 2014.

Lokacija: Beograd

Naručilac: fizičko lice


Uređenje dvorišnog bazena