Štampani zid

Izrada štampanog betona – Rab, Hrvatska 2017. godine